+46 707 107033
SV EN RU
Cloud Office® ERP

planera och förvalta företagsresurser

Användarvänligt system samlar in data om företagets arbetsprocesser. Ni fattar förvaltningsbeslut, planerar resurserna och optimerar arbetet enklare

Företag väljer CloudOffice® ERP för att:
 • Gamla program och bokföringssystem är otympliga. De hämmar både arbetsprocesser och företagsutveckling
 • Företagsprocesser i företaget är komplexa. Anställda jobbar i olika program, det är svårt och dyrt att integrera flera plattformar
 • Det finns ett behov för att enskilt skyddat system där anställda registrerar information, planerar arbetstid, hanterar beställningar och tar fram försäljningsprognoser
 • Förvaltningsavdelningen letar efter ett enskilt system för att planera företagets arbete på ett enkelt sätt

år på marknaden

slutförda projekt
timmar sparade
CloudOffice® ERP fungerar perfekt i små och medelstora företag

När er verksamhet växer gör även CloudOffice® ERP det. Om ni behöver ytterligare funktioner lägger vi till extramoduler. Vi konfigurerar ett system som beaktar alla affärsprocesser i din verksamhet

Vilka utmaningar tar CloudOffice ERP® sig an?

Vi löser vanliga klientproblem via verksamhetsautomatisering

 

Utmaning

Företaget hade en komplex produktionsprocess som såg olika ut för varje ny kundaffär.

Förvaltningsavdelningen lade ner många timmar på att analysera avvikelser i produktionsprocessen och beräknade vinsten för varje affär.

Lösning

Vi besökte företagets kontor och tillverkare samt kommunicerade med personal.

Vi automatiserade plocknings-, registrerings och informationsanalysprocessen och integrerade ett moln-klientsystem för att ge direktåtkomst till information.


Nu granskar avdelningschefer affärstransaktioner, analyserar kostnadskonton och genererar rapporter med några få klick på sina smarttelefoner.

Allt arbete görs i CloudOffice® ERP-systemet

ERP-systemet gör verksamheter mer effektiva
Effektivitet

 

CloudOffice® ERP förenar alla avdelningar i företaget: medarbetarna samarbetar och delar information snabbare. Cheferna fattar beslut baserat på fullständig och objektiv information

Slutför beställningar snabbare
26%
Lagra färre artiklar
24%
Spendera mindre pengar på materialresurser
17%
Producera fler varor
36%
Öka i lageromsättning
28%
Arbetsinsats och redovisning

 

Plattformen skapar ett enda informationsfält för all personal. Medarbetarna arbetar med data, lägger till dokument samt skapar och slutför uppgifter oavsett var de befinner sig. En enskild process genererar automatiskt andra processer

Minska arbetsinsatsen i olika avdelningar
29%
Snabba upp förvaltningsrapporteringen
290%
Förbered reglerad rapportering på ett snabbare sätt
290%
Mer än 1 miljon företag runtom i världen över litar på plattformen som vi byggt CloudOffice® ERP på
CloudOffice® ERP-moduler
Produktionsledning
 • identifiering av svagheter i företaget
 • planering och lagerdistribution
 • optimering av arbetsflöde
 • bearbetning av råvaror
 • kostnadsberäkning
 • redovisning av tullavgifter
Lagerhantering
 • lagerhantering- och spårning
 • meddelande när lager är slut
 • lagerplanering
Kundrelationssystem
 • Kanban-tavla för att hantera leads
 • SMS- och e-postdistribution
 • samtalsregister
Inköpsförvaltning
 • leverantörsbaserad förvaltning
 • prislistor
 • planering av inköpsvolymer
 • leveransschema
Personalhantering
 • personalregister
 • lönelistor
 • individuella åtkomstnivåer för anställda
Servicesystem
 • planering av arbetstid och platsuppgifter för personal
 • faktureringstider
Försäljning
 • försäljningsplanering
 • analys och försäljningsdynamik
 • prissättning
 • flera valutor
 • provision och försäljningsredovisning
Finansförvaltning
 • planering och uppföljning
 • budgetering
 • finansiell redovisning
 • bankärenden
Integrationsmoduler
 • webbplatser styrs av innehållshanteringssystem
 • personliga konton
 • redovisningssystem
 • annat externt system
Projektledning
 • beräkning av kostnader och intäkter för varje projekt
 • planering av varje projekt
Planera och arbeta på ett enklare sätt

Få reda på hur CloudOffice® ERP kan ordna om affärsprocesser i ditt företag

Få fler möjligheter till företagsledning

Håll kontakten med din verksamhet, oavsett var du befinner dig, med hjälp av mobilapplikationen CloudOffice® Client:

 • Jobba med räkningar, rapporter och fakturor i din smarttelefon
 • Ge anställda åtkomst till systemet via mobilappen
 • Integrera ytterligare funktioner för anställda
Tillsammans designar vi ett system som är skräddarsytt efter ert företags affärsprocesser

Den smarta programvaran ökar effektiviteten i verksamheten. Den lagrar och behandlar data samt hjälper er hantera alla processer i företaget